DISPOZITII ALE PRIMARULUI

2019

Dispozitia nr.1 –  Convocarea Consiliului Local  in sedinta ordinara

Dispozitia nr.2 Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local

Dispozitia nr.3 –  Desemnarea responsabilului de caz pentru copii cu dizabilitati de la nivelul comunei

Dispozitia nr.4 – Acordarea tichetelor sociale

Dispozitia nr.5 – Incetarea indemnizatiei domanei Savin Eudochia

Dispozitia nr.6 –  Acordarea indemnizatiei de hrana

Dispozitia nr.7 – Convocarea Consiliului Local  in sedinta ordinara

Dispozitia nr.8 – Actualizarea competentei comisiei pentru probleme de aparare la nivelul Primariei

Dispozitia nr.9 – Incetarea ajutorului social d-l Cojocar Ilie

Dispozitia nr.10 – Componenta unitatii locale pentru combarea bolilor la nivelul UAT

Dispozitia nr.11Constituirea comisiei de concurs

Dispozitia nr.12 – Desemnarea expertilor pentru proba suplimetra de testare a competentelor digitale

Dispozitia nr.13 – Acordarea tichetelor sociale

Dispozitia nr.14Acordarea indemnizatiei de hrana

Dispozitia nr.15 – Acordarea tichetelor sociale


2018

Dispozitia nr. 1 – Convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr. 2 – Acordare indemnizatie de insotitor Filipov Tatiana

Dispozitia nr. 3 – Acordarea tichetelor sociale

Dispozitia nr. 4 – Acordare indemnizatie de insotitor Micu Ana

Dispozitia nr. 5 Incetare indemnizatie Scepanschi Albina

Dispozitia nr. 6 –  Convocarea Consiliului Local

Dispoztitia nr. 7 – Reactualizarea numarului de ore a persoanelor beneficiare de VMG

Dispozitia nr. 8 – Modificarea dispozitiei nr. 184/2017

Dispozitia nr. 9 –  Modificarea dispozitiei nr. 183/2017

Dispozitia nr. 10 – Modificarea dispozitiei nr. 182/2017

Dispozitia nr. 11 –  Modificarea dispozitiei nr. 181/2017

Dispozitia nr. 12 –   Modificarea dispozitiei nr. 180/2017

Dispozitia nr. 13 Modificarea dispozitiei nr. 179/2017

Dispozitia nr. 14 –  Modificarea dispozitiei nr. 178/2017

Dispozitia nr. 15 –  Modificarea dispozitiei nr. 177/2017

Dispozitia nr. 16 – Modificarea dispozitiei nr. 176/2017

Dispozitia nr. 17 –  Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei  Drehuta Rodica

Dispozitia nr. 18 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Leonte Liliana

Dispozitia nr. 19 Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Balan Paraschiva

Dispozitia nr. 20 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Drehuta Dana 

Dispozitia nr. 21 Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Siretchi Elena

Dispozitia nr. 22 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Fati Ilie

Dispozitia nr. 23 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Costiuc Carmen

Dispozitia nr. 24 Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnului Niculaev Mihai

Dispozitia nr. 25  Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Hutuleac Erica

Dispozitia nr. 26 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnului  Ivanov Pavel

Dispozitia nr. 27 –  Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Drehuta Rodica

Dispozitia nr. 28 –  Abrogarea dispozitiei primarului 190/ 27.12.2017

Dispozitia nr. 29 –  Incetare ASF Hofbauer Gheorghe

Dispozitia nr. 30 – Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 31 –  Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si                    combustibili petroliferi pentru d-l. Cojocar Ilie

Dispozitia nr. 32 – Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza ale sistentilor personali

Dispozitia nr. 33 – Modificarea dispozitiei 2/2018

Dispozitia nr. 34 – Modificarea dispozitiei 4/2018

Dispozitia nr. 35 –  Nominalizarea membrilor grupului de lucru privind elaborarea amenajamentelor pastorale al comunei Musenita

Dispozitia nr. 36 – Numirea domnului Costiuc Albert ca functionar public definitiv

Dispozitia nr. 37 Privind acordarea ajutorului social pentru Chelariu Constantin

Dispozitia nr. 38 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Balan Paraschivei

Dispozitia nr. 39 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Costiuc Carmen

Dispozitia nr. 40 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Drehuta Rodica

Dispozitia nr. 41Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Drehuta Rodica

Dispozitia nr. 42 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Fati Ilie

Dispozitia nr. 43 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Hutuleac Erica

Dispozitia nr. 44 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei  Ivanov Pavel

Dispozitia nr. 45 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Leonte Liliana

Dispozitia nr. 46 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnului Nicolaev Mihai

Dispozitia nr. 47 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Siretchi Elena

Dispozitia nr. 48 Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei  Drehuta Dana Maria

Dispozitia nr. 49 – Acordarea ajutorului de urgenta doamnei Hureiov Cavdia

Dispozitia nr. 50 – Numirea unui curator

Dispozitia nr. 52 Acordarea tichetelor sociale

Dispozitia nr. 53Constituirea comisiei de evaluare

Dispozitia nr. 54 – Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 55 –  Modificarea dispozitiei 53/2018

Dispozitia nr. 56 – Modificare ASF Tapovici Ana Daniela

Dispozitia nr. 57 –  Incetare plata ASF Flutur Carmen

Dispozitia nr. 58 – Acordare ajutor Iliuc Maria

Dispozitia nr. 59 – Incetare ASF Bancescu Marilena Otilia

Dispozitia nr. 60Acordare tichete sociale

Dispozitia nr. 61 – Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 62 – Reluarea activitatii din concediul platit pentru cresterea si ingrijirea copilului doamnei Onu Elena Steluta

Dispozitia nr. 63 – Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 64 – Acordarea tichetelor sociale copiilor din familii defavorizate

Dispozitia nr. 65 – Aprobare regulament

Dispozitia nr. 66 – Acordare indemnizatie de insotitor Haiura  Iohan

Dispozitia nr. 67 – Convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr. 69 – Încetare plata ASF

Dispozitia nr. 70 – Construirea comisiei de receptie finala

Dispozitia nr. 71 – Construirea comisiei de receptie finala

Dispozitia nr. 72 – Numirea unui curator

Dispozitia nr. 73 – Numirea unui curator

Dispozitia nr. 74 – Acordarea tichetelor sociale

Dispozitia nr. 75 – Convocarea C.L

Dispozitia nr. 76 – Constituirea comisiei de receptie

Dispozitia nr. 77 – Desemnarea persoanei responsabile in vederea aplicarii prevederilor OUG 8/2009

Dispozitia nr. 78 – Modificarea dispozitiei nr. 76/2018

Dispozitia nr. 79 – Acordarea tichetelor sociale

Dispozitia nr. 80 – Modificare ASF

Dispozitia nr. 81 – Convocare C.L

Dispozitia nr. 82 – Modificare cuantum indemnizatie

Dispozitia nr. 83 – Modificare cuantum indemnizatie

Dispozitia nr. 84 – Modificare VMG

Dispozitia nr. 85 – Incetare din functie publica

Dispozitia nr. 87 – Convocare C.L

Dispozitia nr. 88 – Desemnare reprezentant

Dispozitia nr. 89 – Acordare indemnizatie insotitor

Dispozitia nr. 90 – Acordare indemnizatie insotitor

Dispozitia nr.91 –  Convocare C.L

Dispozitia nr.92 –  Constituirea comisiei de receptie

Dispozitia nr.93 –  Stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral

Dispozitia nr.94 Completarea fisa postului

Dispozitia nr.95 –  Acordarea indemnizatiei de insotitor

Dispozitia nr.96 –   Aprobarea codului de conduita

Dispozitia nr.97 –  Desemnarea doamnei Onu Elena Steluta

Dispozitia nr.98 Convocare C.L

Dispozitia nr.99 –  Modificarea art. 1 din dispozitia nr. 65/2018

Dispozitia nr. 100 – Acordare gradație

Dispozitia nr. 101 – Acordare gradație

Dispozitia nr. 102 – Acordare gradație

Dispozitia nr. 103 – Desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniță

Dispozitia nr. 104 – Încetare contract

Dispozitia nr. 105Numire persoană achiziții publice

Dispozitia nr. 106 – Organizare concurs

Dispozitia nr. 107Numirea comisiei de inventariere

Dispozitia nr. 108 – Numire diriginte de șantier

Dispozitia nr. 109 – Aprobarea normelor proprii

Dispozitia nr. 112 – Aprobare ajutor înălzire

Dispoziția nr. 114 -Revocarea dispoziției nr. 99/2018 

Dispoziția nr. 115 – Convocarea Consiliului Local

Dispoziția nr. 116 – Angajarea dl Filip Tapovici

Dispoziția nr. 117 – Aprobarea ajutorului pentru încălzirea cu lemne

Dispoziția nr. 118 – Convocarea Consiliului Local

Dispoziția nr. 119 – Aprobarea procedurii privind inventarierea si numirea comisiei

Dispoziția nr. 121 – Modificarea cuantumului brut

Dispoziția nr. 122 – Modificarea cuantumului brut

Dispoziția nr. 123– Modificarea salariului de bază

Dispoziția nr. 124  Modificarea quantumului brut al salarului de bază

Dispoziția nr. 125 –   Modificarea quantumului brut al salarului de bază

Dispoziția nr. 126 –  Modificarea quantumului brut al salarului de bază

Dispoziția nr. 127 –  Modificarea quantumului brut al salarului de bază

Dispoziția nr. 128  Modificarea quantumului brut al salarului de bază

Dispoziția nr. 129 – Modificarea quantumului brut al salarului de bază

Dispoziția nr. 130 – Modificarea quantumului brut al salarului de bază

Dispoziția nr. 131 – Modificarea quantumului brut al salarului de bază

Dispoziția nr. 132 – Modificarea quantumului brut al salarului de bază

Dispoziția nr. 133 – Modificarea quantumului brut al salarului de bază

Dispoziția nr. 134Stabilirea indemnizației de sedință

Dispoziția nr. 135 – Stabilirea valorii indemnizației lunare

Dispoziția nr. 136Reorganizarea si exercitarea controlului financiar

Dispoziția nr. 137 – Modificarea articolului 1 din dispozitia 65/2018

Sari la conținut