2019

Hotararea 1 Aprobarea modificării HCL 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor  locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2019,

Hotararea 2 – Aprobarea transformării unui post de natura contractuală în funcție publică

Hotararea 3 – Aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor

Hotararea 4 – Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în vederea aplicării Lg 416/2001

Hotararea 5 – Aprobarea numărului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap grav

Hotararea 6 – Aprobarea devizului general a indicatorilor tehnico – economici aferenți

Hotararea 7 – Aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere aferente impozitelor si taxelor locale , chiriilor, etc.

Hotararea 8 – Privind atestarea la domeniul privat și acordul înscrierii în cartea funciară

Hotararea 9 – Alegerea presedintelui de sedință

Hotararea 10 – Aprobarea actualizarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Mușenița,

Hotararea 11– Aprobarea componenței echipei mobile privind interventia de urgentă în cazuri  de violentă domestică

Hotararea 12 – Aprobarea devizului general a indicatorilor tehnico – economici

Hotararea 13 – Aprobarea închirierii  prin licitatie publică a unor suprafete de teren

Hotararea 14 – Aprobarea completării inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei

Hotararea 15 – Atestarea apartenentei  la domeniul privat și acordul inscrierii în cartea funciară

Hotararea 16– Aprobarea completarii inventarului bunurilor din domeniul privat

Hotararea 17– Aprobarea bugetului inițial  pentru anul 2019

Hotararea 18– Aprobarea regulamentului intern pentru acordarea voucerelor de vacanta 2019

Hotararea 19– Aprobarea vănzării prin licitație publica Lg 17/2014

Hotararea 20Retificarea bugetului local 2019

Hotararea 21Indexarea impozitelor si taxelor locale în anul fiscal 2020 cu rata inflației

Hotararea 22– Alegerea presedintelui de sedință

Hotararea 23– Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții

Hotararea 24– Actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general

Hotararea 25– Rectificarea bugetului local 2019

Hotararea 26Actualizarea devizului general , a indicatorilot tehnico – economici

Hotararea 27 – Acordarea de compensații în bani pentru timpul evectiv prestat la intervenții

Hotararea 28– Acordarea apartenenței la domeniul privat

Hotararea 29 – Rectificarea bugetului local 2019

Hotararea 30– Implmentarea proiectului Modernizare drumuri de interes local în comuna Mușenița

Hotararea 31– Rectificarea bugetului local 2019

Hotararea 32Aprobarea solicitării de prelungire a valabilității scrisorii de garanție

Hotararea 33Aprobarea completarii inventarului

Hotararea 34– Rectificarea bugetului local

Hotararea 35– Alegerea presedintelui de comisie

Hotararea 36– Rectificarea bugetului local 2019

Hotararea 37– Rectificarea bugetului local 2019

Hotararea 38– Aprobarea vănzării prin licitație Lg 17/2014

Hotararea 39– Atestarea apartenentei la domeniul privat si inscrierea in CF

Hotararea 40– Rectificarea bugetului local 2019

Hotararea 41Aprobarea structurii organizatorice a Primăriei Mușenița

Hotararea 42Aprobarea indicatorilor tehnico – economici

Hotararea 43Desemnarea reprezentantului Consilului Local al Comunei Mușenița

Hotararea 44 – Impozite si taxe locale

Hotararea 45 – Stabilirea impozitelor  si taxelor locale

Hotararea 46 –  Aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Musenita

Hotararea 47 – Rectificarea bugetului local

Hotararea 48 – Inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizată în conditiile legii, a unor trenuri aflate in domeniul privat al comunei Musenita

Hotararea 49 – Aprobarea completării inventarului bunurilor din domeniul privat

Hotararea 50 – Modificarea pozitiei 6 din Anexa nr. 63

Hotararea 51 – Rectificarea bugetului local

Hotararea 52 – Aprobarea modificării organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului

Hotararea 53 – Alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea 54 – Alegerea presedintelui de sedinta din data de 22.11.2019

Hotararea 55 – Atestarea apartenenței la domeniul privat si acordul inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate

Hotararea 56– Aprobarea solicitării de prelungire a valabilitătii scrisorii de garantie

Hotararea 57 – Atestarea modificarii a inventarului bunurilor care apartin domeniului public

Hotararea 58 – Rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea 59 – Aprobarea organizării retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat pe raza comunei Musenita

Hotararea 60 – Rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea 61 – Rectificarea bugetului local pe anul 2019

Hotararea 62  – Aprobarea reorganizarii SVSU

Procese verbale 

Sari la conținut