2018

Dispozitia nr. 1 – Convocarea Consiliului Local Dispozitia nr. 2 – Acordare indemnizatie de insotitor Filipov Tatiana Dispozitia nr. 3 – Acordarea tichetelor sociale Dispozitia nr. 4 – Acordare indemnizatie de insotitor Micu Ana Dispozitia nr. 5 Incetare indemnizatie Scepanschi Albina Dispozitia nr. 6 –  Convocarea Consiliului Local Dispoztitia nr. 7 – Reactualizarea numarului de ore a persoanelor beneficiare de VMG Dispozitia nr. 8 – Modificarea dispozitiei nr. 184/2017 Dispozitia nr. 9 –  Modificarea dispozitiei nr. 183/2017 Dispozitia nr. 10 – Modificarea dispozitiei nr. 182/2017 Dispozitia nr. 11 –  Modificarea dispozitiei nr. 181/2017 Dispozitia nr. 12 –   Modificarea dispozitiei nr. 180/2017 Dispozitia nr. 13 Modificarea dispozitiei nr. 179/2017 Dispozitia nr. 14 –  Modificarea dispozitiei nr. 178/2017 Dispozitia nr. 15 –  Modificarea dispozitiei nr. 177/2017 Dispozitia nr. 16 – Modificarea dispozitiei nr. 176/2017 Dispozitia nr. 17 –  Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei  Drehuta Rodica Dispozitia nr. 18 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Leonte Liliana Dispozitia nr. 19 Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Balan Paraschiva Dispozitia nr. 20 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Drehuta Dana Dispozitia nr. 21 -Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Siretchi Elena Dispozitia nr. 22 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Fati Ilie Dispozitia nr. 23 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Costiuc Carmen Dispozitia nr. 24 Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnului Niculaev Mihai Dispozitia nr. 25 Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Hutuleac Erica Dispozitia nr. 26 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnului  Ivanov Pavel Dispozitia nr. 27 –  Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Drehuta Rodica Dispozitia nr. 28 –  Abrogarea dispozitiei primarului 190/ 27.12.2017 Dispozitia nr. 29 –  Incetare ASF Hofbauer Gheorghe Dispozitia nr. 30 – Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara Dispozitia nr. 31 –  Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si                    combustibili petroliferi pentru d-l. Cojocar Ilie Dispozitia nr. 32 – Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza ale sistentilor personali Dispozitia nr. 33 – Modificarea dispozitiei 2/2018 Dispozitia nr. 34 – Modificarea dispozitiei 4/2018 Dispozitia nr. 35 –  Nominalizarea membrilor grupului de lucru privind elaborarea amenajamentelor pastorale al comunei Musenita Dispozitia nr. 36 – Numirea domnului Costiuc Albert ca functionar public definitiv Dispozitia nr. 37 Privind acordarea ajutorului social pentru Chelariu Constantin Dispozitia nr. 38 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Balan Paraschivei Dispozitia nr. 39 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Costiuc Carmen Dispozitia nr. 40 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Drehuta Rodica Dispozitia nr. 41Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Drehuta Rodica Dispozitia nr. 42 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Fati Ilie Dispozitia nr. 43 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Hutuleac Erica Dispozitia nr. 44 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei  Ivanov Pavel Dispozitia nr. 45 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Leonte Liliana Dispozitia nr. 46 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnului Nicolaev Mihai Dispozitia nr. 47 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Siretchi Elena Dispozitia nr. 48 Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei  Drehuta Dana Maria Dispozitia nr. 49 – Acordarea ajutorului de urgenta doamnei Hureiov Cavdia Dispozitia nr. 50 – Numirea unui curator Dispozitia nr. 52 Acordarea tichetelor sociale Dispozitia nr. 53Constituirea comisiei de evaluare Dispozitia nr. 54 – Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara Dispozitia nr. 55 –  Modificarea dispozitiei 53/2018 Dispozitia nr. 56 – Modificare ASF Tapovici Ana Daniela Dispozitia nr. 57 –  Incetare plata ASF Flutur Carmen Dispozitia nr. 58 – Acordare ajutor Iliuc Maria Dispozitia nr. 59 – Incetare ASF Bancescu Marilena Otilia Dispozitia nr. 60Acordare tichete sociale Dispozitia nr. 61 – Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara Dispozitia nr. 62 – Reluarea activitatii din concediul platit pentru cresterea si ingrijirea copilului doamnei Onu Elena Steluta Dispozitia nr. 63 – Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara Dispozitia nr. 64 – Acordarea tichetelor sociale copiilor din familii defavorizate Dispozitia nr. 65 – Aprobare regulament Dispozitia nr. 66 – Acordare indemnizatie de insotitor Haiura  Iohan Dispozitia nr. 67 – Convocarea Consiliului Local Dispozitia nr. 69 – Încetare plata ASF Dispozitia nr. 70 – Construirea comisiei de receptie finala Dispozitia nr. 71 – Construirea comisiei de receptie finala Dispozitia nr. 72 – Numirea unui curator Dispozitia nr. 73 – Numirea unui curator Dispozitia nr. 74 – Acordarea tichetelor sociale Dispozitia nr. 75 – Convocarea C.L Dispozitia nr. 76 – Constituirea comisiei de receptie Dispozitia nr. 77 – Desemnarea persoanei responsabile in vederea aplicarii prevederilor OUG 8/2009 Dispozitia nr. 78 – Modificarea dispozitiei nr. 76/2018 Dispozitia nr. 79 – Acordarea tichetelor sociale Dispozitia nr. 80 – Modificare ASF Dispozitia nr. 81 – Convocare C.L Dispozitia nr. 82 – Modificare cuantum indemnizatie Dispozitia nr. 83 – Modificare cuantum indemnizatie Dispozitia nr. 84 – Modificare VMG Dispozitia nr. 85 – Incetare din functie publica Dispozitia nr. 87 – Convocare C.L Dispozitia nr. 88 – Desemnare reprezentant Dispozitia nr. 89 – Acordare indemnizatie insotitor Dispozitia nr. 90 – Acordare indemnizatie insotitor Dispozitia nr.91 –  Convocare C.L Dispozitia nr.92 –  Constituirea comisiei de receptie Dispozitia nr.93 –  Stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral Dispozitia nr.94 Completarea fisa postului Dispozitia nr.95 –  Acordarea indemnizatiei de insotitor Dispozitia nr.96 –   Aprobarea codului de conduita Dispozitia nr.97 –  Desemnarea doamnei Onu Elena Steluta Dispozitia nr.98 Convocare C.L Dispozitia nr.99 –  Modificarea art. 1 din dispozitia nr. 65/2018 Dispozitia nr. 100 – Acordare gradație Dispozitia nr. 101 – Acordare gradație Dispozitia nr. 102 – Acordare gradație Dispozitia nr. 103 – Desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniță Dispozitia nr. 104 – Încetare contract Dispozitia nr. 105Numire persoană achiziții publice Dispozitia nr. 106 – Organizare concurs Dispozitia nr. 107Numirea comisiei de inventariere Dispozitia nr. 108 – Numire diriginte de șantier Dispozitia nr. 109 – Aprobarea normelor proprii Dispozitia nr. 112 – Aprobare ajutor înălzire Dispoziția nr. 114 -Revocarea dispoziției nr. 99/2018 Dispoziția nr. 115 – Convocarea Consiliului Local Dispoziția nr. 116 – Angajarea dl Filip Tapovici Dispoziția nr. 117 – Aprobarea ajutorului pentru încălzirea cu lemne Dispoziția nr. 118 – Convocarea Consiliului Local Dispoziția nr. 119 – Aprobarea procedurii privind inventarierea si numirea comisiei Dispoziția nr. 121 – Modificarea cuantumului brut Dispoziția nr. 122 – Modificarea cuantumului brut Dispoziția nr. 123– Modificarea salariului de bază Dispoziția nr. 124 Modificarea quantumului brut al salarului de bază Dispoziția nr. 125 –  Modificarea quantumului brut al salarului de bază Dispoziția nr. 126 – Modificarea quantumului brut al salarului de bază Dispoziția nr. 127 – Modificarea quantumului brut al salarului de bază Dispoziția nr. 128 Modificarea quantumului brut al salarului de bază Dispoziția nr. 129 – Modificarea quantumului brut al salarului de bază Dispoziția nr. 130 – Modificarea quantumului brut al salarului de bază Dispoziția nr. 131 – Modificarea quantumului brut al salarului de bază Dispoziția nr. 132 – Modificarea quantumului brut al salarului de bază Dispoziția nr. 133 – Modificarea quantumului brut al salarului de bază Dispoziția nr. 134Stabilirea indemnizației de sedință Dispoziția nr. 135 – Stabilirea valorii indemnizației lunare Dispoziția nr. 136Reorganizarea si exercitarea controlului financiar Dispoziția nr. 137 – Modificarea articolului 1 din dispozitia 65/2018
Sari la conținut