2018

Hotararea 1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017

Hotararea 2 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea aplicarii legii 416_2001 cu modificarile si completarile ulterioare si cuantumurile ajutoarelor de urgenta

Hotararea 3 privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport scolar in comuna Musenita

Hotararea 4 privind aprobarea bugetului initial pentru anul 2018 inclusiv utilizarea excedentului din anul 2017

Hotararea 5 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Musenita

Hotararea 6  privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local Musenita

Hotararea 7 privind implementarea si aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Amenazare Iaz 1

Hotararea 8 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si dofinantarea din bugetul local

Hotararea 9 privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar din domeniul privat al comunei Musenita

Hotararea 10 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea 10 incheiere contract prestari servici privind racolarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica, a pisicilor si cainilor hainari

Hotararea 11 privind desemnarea reprezentantului comunei Musenita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara de Gestionare a Deseurilor

Hotararea 12 privind rectificarea bugetului local 2018

Hotararea 13 modificarea organigramei

Hotararea 14 privind alegerea presedintelui de sedinta

Sari la conținut