HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL

Hotarare 1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014
Hotararea 2 privind modificarea organigramei si a statului de functii

Hotararea 3 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea aplicarii Legii 416

Hotarare 4 privind acordarea de compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de urgenta

Hotararea 5 privind aprobarea utilizarii in 2015 a excedentului bugetar aferent anului 2014

Hotararea 6 privind aprobarea bugetului local, pe anul 2015

Hotararea 7 privind modificarea anexei nr. 4a H.C.L nr.29 din 26.11.2014

Hotararea 8 privind rectificarea bugetului local, pe anul 2015.pdf
Hotararea 9 privind aprobarea bugetului de credite interne, pe anul 2015

Hotararea 10 privind aprobarea valorii totale a investitiei, Modernizarea DC 51, km5+305 – 7+205

Hotararea 11 privind rectificarea bugetului local, pe anul 2015

Hotararea 12 privind preluarea unui imobil proprietate privata a judetului Suceava

Hotararea 13 privind completarea bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Musenita

Hotararea 14 privind modificarea anexei nr. 8a H.C.L nr.29 din 26.11.2014

Hotararea 15 privind rezilierea Contractului de arenda, avand ca obiect Iazurile Climauti

Hotararea 16 privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producator

 

– 2018 – 

Hotararea 1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017

Hotararea 2 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea aplicarii legii 416_2001 cu modificarile si completarile ulterioare si cuantumurile ajutoarelor de urgenta

Hotararea 3 privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport scolar in comuna Musenita

Hotararea 4 privind aprobarea bugetului initial pentru anul 2018 inclusiv utilizarea excedentului din anul 2017

Hotararea 5 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Musenita

Hotararea 6  privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local Musenita

Hotararea 7 privind implementarea si aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Amenazare Iaz 1

Hotararea 8 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si dofinantarea din bugetul local

Hotararea 9 privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar din domeniul privat al comunei Musenita

Hotararea 10 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotararea 10 incheiere contract prestari servici privind racolarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica, a pisicilor si cainilor hainari

Hotararea 11 privind desemnarea reprezentantului comunei Musenita in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara de Gestionare a Deseurilor

Hotararea 12 privind rectificarea bugetului local 2018

Hotararea 13 modificarea organigramei

Hotararea 14 privind alegerea presedintelui de sedinta