DISPOZITII ALE PRIMARULUI

2018


Dispozitia nr. 1 – Convocarea Consiliului Local

Dispozitia nr. 2 – Acordare indemnizatie de insotitor Filipov Tatiana

Dispozitia nr. 3 – Acordarea tichetelor sociale

Dispozitia nr. 4 – Acordare indemnizatie de insotitor Micu Ana

Dispozitia nr. 5 Incetare indemnizatie Scepanschi Albina

Dispozitia nr. 6 –  Convocarea Consiliului Local

Dispoztitia nr. 7 – Reactualizarea numarului de ore a persoanelor beneficiare de VMG

Dispozitia nr. 8 – Modificarea dispozitiei nr. 184/2017

Dispozitia nr. 9 –  Modificarea dispozitiei nr. 183/2017

Dispozitia nr. 10 – Modificarea dispozitiei nr. 182/2017

Dispozitia nr. 11 –  Modificarea dispozitiei nr. 181/2017

Dispozitia nr. 12 –   Modificarea dispozitiei nr. 180/2017

Dispozitia nr. 13 Modificarea dispozitiei nr. 179/2017

Dispozitia nr. 14 –  Modificarea dispozitiei nr. 178/2017

Dispozitia nr. 15 –  Modificarea dispozitiei nr. 177/2017

Dispozitia nr. 16 – Modificarea dispozitiei nr. 176/2017

Dispozitia nr. 17 –  Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei  Drehuta Rodica

Dispozitia nr. 18 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Leonte Liliana

Dispozitia nr. 19 Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Balan Paraschiva

Dispozitia nr. 20 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Drehuta Dana 

Dispozitia nr. 21 Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Siretchi Elena

Dispozitia nr. 22 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Fati Ilie

Dispozitia nr. 23 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Costiuc Carmen

Dispozitia nr. 24 Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnului Niculaev Mihai

Dispozitia nr. 25  Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Hutuleac Erica

Dispozitia nr. 26 – Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnului  Ivanov Pavel

Dispozitia nr. 27 –  Stabilirea cuantumului brut al salarului de baza al doamnei Drehuta Rodica

Dispozitia nr. 28 –  Abrogarea dispozitiei primarului 190/ 27.12.2017

Dispozitia nr. 29 –  Incetare ASF Hofbauer Gheorghe

Dispozitia nr. 30 – Convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara

Dispozitia nr. 31 –  Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si                    combustibili petroliferi pentru d-l. Cojocar Ilie

Dispozitia nr. 32 – Stabilirea cuantumului brut al salariului de baza ale sistentilor personali

Dispozitia nr. 33 – Modificarea dispozitiei 2/2018

Dispozitia nr. 34 – Modificarea dispozitiei 4/2018

Dispozitia nr. 35 –  Nominalizarea membrilor grupului de lucru privind elaborarea amenajamentelor pastorale al comunei Musenita

Dispozitia nr. 36 – Numirea domnului Costiuc Albert ca functionar public definitiv

Dispozitia nr. 37 Privind acordarea ajutorului social pentru Chelariu Constantin

Dispozitia nr. 38 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Balan Paraschivei

Dispozitia nr. 39 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Costiuc Carmen

Dispozitia nr. 40 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Drehuta Rodica

Dispozitia nr. 41Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Drehuta Rodica

Dispozitia nr. 42 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Fati Ilie

Dispozitia nr. 43 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Hutuleac Erica

Dispozitia nr. 44 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei  Ivanov Pavel

Dispozitia nr. 45 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Leonte Liliana

Dispozitia nr. 46 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnului Nicolaev Mihai

Dispozitia nr. 47 – Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei Siretchi Elena

Dispozitia nr. 48 Stabilirea cuantumului brut al salariului brut de baza al doamnei  Drehuta Dana Maria

Dispozitia nr. 49 – Acordarea ajutorului de urgenta doamnei Hureiov Cavdia

Dispozitia nr. 50 – Numirea unui curator

Dispozitia nr. 51 – 

Dispozitia nr. 52 Acordarea tichetelor sociale

Dispozitia nr. 53Constituirea comisiei de evaluare

Dispozitia nr. 54 – Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 55 –  Modificarea dispozitiei 53/2018

Dispozitia nr. 56 – Modificare ASF Tapovici Ana Daniela

Dispozitia nr. 57 –  Incetare plata ASF Flutur Carmen

Dispozitia nr. 58 – Acordare ajutor Iliuc Maria

Dispozitia nr. 59 – Incetare ASF Bancescu Marilena Otilia

Dispozitia nr. 60Acordare tichete sociale

Dispozitia nr. 61 – Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

Dispozitia nr. 62 – Reluarea activitatii din concediul platit pentru cresterea si ingrijirea copilului doamnei Onu Elena Steluta

Dispozitia nr. 63 – Convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

 

 

 

 

 

D_06_privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara

D 30 convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara