Despre comuna

1.Localizare


Comuna Musenita este situata in partea de nord-est a judetului Suceava, pe DJ 291A, la aproximativ 12 km de orasul Siret, invecinandu-se la nord si nord-vest cu cu Republica Ucraina, la est cu teritoriul orasului Siret, la sud comuna Dornesti, vest si sud-vest cu comuna Fratautii Noi. Comuna are in componenta sa 6 sate: Bainet ( resedinta de comuna), Climauti, Musenita, Vicsani, Vascauti si Bancesti.

 

2.Cadrul natural


Relieful zonei este deluros- Dealurile Dragomirnei care a evoluat prin acumularea depozitelor cuaternare peste substratul grezos-marnos al molasei Carpatilor Orientali. Altitudinile reliefului sunt cumprinse intre 299 m pe malul raului Siret si 441 m in satul Bainet, dealul Branistii.

Clima pe teritoriul comunei Musenita este temperat-continentala, caracterizat prin temperaturii medii annual de 7°-8° C si precipitatii medii anuale de 600-700 mm. In timpul iernilor temperature medie este de –3;-4 C, in timp ce vara atinge valori medii de 18-19 C. Ploile au regim neuniform, cele mai mari cantitati inregistrandu-se in lunile iunie-iulie, iar cele mai reduse in perioada ferbruarie-martie.

Apa. Principala apa de suprafata este raul Siret care tranverseaza teritoriul comunei in partea de nord-est si se incadreaza in grupa I de calitate a apelor. Se caracterizeaza printr-o albie cu numeroase meander, prin frecvente acumulari de aluviuni care duc la aparitia ostroavelor si despletirilor de cusuri . Principalele cursuri de apa cu caracter permanent sun paraiele Ruda si Climauti, care se revarsa in raul Suceava. Apa subterana este inmagazinata in formatiuni poros-permeabile de nisip si pietris situate la baza formatiunilor cuaternare. Prezinta rezerve mici, are caracteristici de potabilitate si este exploatata prin fantani pentru utilizari casnice.

Solul predominant este cenusiu tipic si solul erodat. Solurile tipice sunt valorificate ca terenuri arabile, iar cele erodate in special ca locuri de pasunat, fanete si livezi, ca de altefel si lacovistele.

Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri agricole, produse animale principale si secundare, etc). In satele comunei Musenita resursele subterane sunt reprezentate prin argile care sunt valorificate local sub forma de lutarii.

Sari la conținut